Energiepremies voor niet-woongebouwen in 2022

Hieronder worden de maatregelen opgesomd waarvoor netbeheerder Fluvius in opdracht van de Vlaamse Regering in 2022 premies geeft voor bestaande niet-woongebouwen. 

Bent u niet aangesloten op het net van Fluvius maar wel op het plaatselijk vervoersnet van Elia, dan vindt u onderaan in het rode blok een link naar de investeringssteun die Elia in opdracht van de Vlaamse Regering toekent.

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde energiepremies van Fluvius worden samengevoegd met de huidige renovatiepremie in Mijn VerbouwPremie en zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen. Specifiek gaat het over de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Mijn VerbouwPremies voor maatregelen die in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, worden automatisch toegevoegd aan een bestaand totaalrenovatiebonustraject. De nieuwe Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Beschermde afnemers hebben op dit moment voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. 

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator.  

De volgende premies worden niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie en kan u blijven aanvragen bij Fluvius: de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor elektrische sturing, de premie voor asbest en PV.

Isolatie en beglazing

De eerste stap naar een energiezuinig gebouw is goed isoleren.

Tot en met 30 juni 2022 kunt u bij Fluvius energiepremies aanvragen voor:

Installaties

Verwarming vergt heel wat energie. Ook de productie van warm water is een belangrijke verbruikspost. Verlichting is ook van tel. Elektriciteit kan u ook zelf opwekken met zonnepanelen.

In 2022 kunt u bij Fluvius premies aanvragen voor sturing elektrische warmte en asbestverwijdering in combinatie met PV-panelen.

Tot en met 30 juni 2022 kunt u bij Fluvius energiepremies aanvragen voor warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, relighting en PV-panelen. 

Voor andere maatregelen dan hierboven opgesomd kan er ook een premie worden gegeven als

  • een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoont dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie;
  • deze investering daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Meer informatie.

Investeringssteun via Elia

Niet aangesloten bij Fluvius maar wel aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bij Elia?

Voor energiebesparende investeringen in niet-woongebouwen geeft Elia investeringssteun als een energiestudie of energieaudit aantoont dat de investeringen een belangrijke energiebesparing opleveren en een terugverdientermijn hebben die langer is dan 2 jaar.

Voor de investering wordt uitgevoerd moet de energieaudit of energiestudie ter goedkeuring worden voorgelegd aan Elia.  Alle voorwaarden op www.elia.be.

Published on: 
17-02-2022