EPC nodig? Wie doet wat?

Stelt u uw woning of kleine niet-residentieel gebouw te koop of te huur dan heeft u een EPC nodig. Dat brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de verschillende partijen:

  • Verkoper/verhuurder
  • Energiedeskundige type A
  • Makelaar en notaris
  • Koper/huurder
Verkoper/verhuurder

Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning of klein niet-residentieel gebouw te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders.

De eigenaar (verkoper) stelt een erkende energiedeskundige type A aan. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt.

De eigenaar kan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige bewijsstukken verzamelen die de energiedeskundige kan gebruiken bij de opmaak van het EPC, vb. geldige facturen van werken aan de woning of het niet-residentiële gebouw(deel). Als er geen  bewijsstuk  voorhanden is, wordt gerekend met vastgelegde standaardwaarden waardoor het EPC meestal minder goed scoort.

Opgelet, als u als eigenaar een woning of een klein niet-residentieel gebouw te koop of te huur aanbiedt via zoekertjes, advertenties, ... moet u de juiste gegevens over het EPC mee publiceren!

Energiedeskundige type A

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning of het klein niet-residentiële gebouw te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... Bij de opmaak van het EPC moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen.

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEKA ter beschikking wordt gesteld. Het EPC wordt ondertekend door de energiedeskundige.

De energiedeskundige type A moet voor de opmaak van het EPC de eigenaar (verkoper) informeren over de bewijsstukken die onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het EPC. Opgelet, deze bewijsstukken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen (vb. het volledige adres, de datum en de auteur moeten worden vermeld). Om discussie tussen eigenaar en energiedeskundige te vermijden wordt de aanstiplijst met ontvangen documenten ondertekend door beide partijen:

docx bestandEPC2021_aanstiplijst bewijsstukken (271 kB)

Makelaars en notarissen

Makelaars en notarissen kunnen de (ver)kopers informeren over de verplichting van het EPC met een handige brochure die illustreert wat het EPC inhoudt. 

Makelaars en notarissen moeten er bij het publiceren van de woning of klein niet-residentieel gebouw in advertenties over waken dat de juiste informatie over het EPC wordt gepubliceerd!

Bij de verkoop van een residentieel of klein niet-residentieel gebouw wordt het EPC overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen. Als er zonder geldige reden,  geen EPC voorhanden is, meldt de notaris dit aan het VEKA.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

Koper/huurder

Als potentiële koper of huurder heeft u het recht om steeds naar het EPC te vragen. Het is een verplichting voor verkopers/verhuurders om u het juiste EPC voor te leggen.  

Koopt u de woning of het kleine niet-residentiële gebouw of gebouwdeel, dan krijgt u het gehandtekende EPC op moment van ondertekening van de akte. Bij verhuur krijgt u een kopie van het gehandtekende EPC.

Het VEKA controleert steekproefsgewijs op aanwezigheid en correctheid van het EPC en op de advertentieverplichting. Heeft u een vraag, dan kunt u het VEKA steeds contacteren.

Published on: 
15-01-2019