EPB voor burgers

Nieuws
  • Ingrijpende energetische renovaties (IER) moeten vanaf 2022 voldoen aan maximum E60, zodat ze voldoen aan de langetermijndoelstelling
  • Voor bouwaanvragen vanaf 2022 verstrengt het S-peil, van S31 naar S28. Er is ook een compensatiemogelijkheid voorzien, zodat u met een lager E-peil en een S-peil van 29, 30 , of 31 ook voldoet.  
  • Sinds 2021 is BEN-bouwen de standaard, in Vlaanderen en zelfs in gans Europa.  BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. Dat betekent dat het berekende energiepeil (E-peil) maximaal E30 mag zijn.  

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de energieprestatieregelgeving (EPB) voldoen.

EPB is de afkorting van Energie, Prestatie en Binnenklimaat.

Met deze regelgeving zorgt Vlaanderen voor goed geïsoleerde gebouwen met energiezuinige technieken en een gezond binnenklimaat.

Voor algemene informatie over EPB, sturen we u via de onderstaande linken door naar Vlaanderen.be, de website die alles over Vlaanderen groepeert.

Voor meer details over EPB, kunt u terecht bij uw architect, EPB-verslaggever, of op de EPB-pedia voor professionelen (op energiesparen.be).

EPB-eisen

Gaat u voor nieuwbouw, voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) of voor een ‘gewone’ renovatie? Elk van deze werken heeft eigen eisen op het vlak van isolatie, ventilatie en technieken. Voor een nieuwbouw of IER wordt een energieprestatiepeil berekend, E-peil genoemd.

Voldoet uw nieuwbouw of renovatie niet aan de EPB-eisen? Dan riskeert u boetes.

Schakel tijdig een verslaggever in

Om te beantwoorden aan de regelgeving heeft u als bouwheer verschillende verplichtingen, op verschillende momenten tijdens het (ver)bouwproces. Zo moet u voor de start van de werken een startverklaring laten opmaken. Als de werken ten einde zijn, of als u het gebouw in gebruik neemt, moet u een EPB-aangifte laten berekenen.

Een startverklaring en aangifte kunt u niet zelf opstellen. Daarvoor heeft u een erkende EPB-verslaggever nodig. Hij of zij berekent of en hoe uw gebouw aan de eisen kan voldoen en dient de startverklaring en aangifte digitaal in, op de energieprestatiedatabank van het Vlaams energieagentschap.

Om correct en in detail te kunnen rekenen, moet u stavingsstukken verzamelen voor uw verslaggever.

Ga meteen voor beter: bouw BEN of BENOveer!

Wie beter doet dan de regelgeving, kan premies ontvangen.

Bij een renovatie gaat u het beste meteen voor BENOveren. BENOveren staat voor ‘beter renoveren’.

Voor nieuwbouwwoningen is het vanaf 2021 verplicht om BEN (Bijna EnergieNeutraal) te bouwen. BEN komt voor woningen overeen met een E-peil van maximaal E30.

Een EPC bij nieuwbouw en IER

Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties (IER) bekomt u op het einde van de rit een EPC-bouw, als onderdeel van de EPB-aangifte. Dat is een energieprestatiecertificaat, dat het E-peil van uw gebouw weergeeft en toont aan welke EPB-eisen wel of niet is voldaan.

Verwar het EPC-bouw niet met het EPC bij verkoop en verhuur.

Op zoek naar meer?

Voor detailinformatie over EPB, contacteert u het beste uw architect of EPB-verslaggever, of kunt u terecht op de EPB-pedia voor professionelen.

Meer over energiezuinig (ver)bouwen op Vlaanderen.be: