Aanvullende ventilatie

Onder aanvullende ventilatie worden volgende zaken verstaan:

  • ventilatie door opengaande delen
  • intensieve mechanischeĀ ventilatie
  • nachtkoeling

Geldig voor alle aanvragen