Begrenzing van gemene muren (periode 1)

 Voor gemene muren is het niet altijd duidelijk welke begrenzing u moet kiezen. In onderstaande tabel kunt u een overzicht terugvinden met de te selecteren begrenzing per situatie. 

De constructies die u moet inrekenen in de verliesoppervlakte, zijn in het vet aangegeven.

Constructie

Begrenzing

constructie naar aangrenzend perceel – onbebouwd (bovengronds)

buitenomgeving

constructie naar aangrenzend perceel – onbebouwd (ondergronds)

grond

constructie naar aangrenzend perceel – bebouwd (bovengronds)

AVR

constructie naar aangrenzend perceel – bebouwd (ondergronds)

AVR

constructie naar een andere ruimte binnen het BV

andere EPB-eenheid

constructie naar een bestaand BV op eigen perceel

AVR