Begrenzing

Een scheidingsconstructie kan grenzen aan verschillende soorten omgevingen, ook ‘begrenzingen’ genoemd.

Het type begrenzing :

  • bepaalt mee welke eis van toepassing is op de scheidingsconstructie;
  • bepaalt mee of u de scheidingsconstructie moet meerekenen in de verliesoppervlakte of niet;
  • heeft impact op de berekening van de U- of R-waarde van de scheidingsconstructie:
    • afhankelijk van de begrenzing (binnen of buiten) zal de warmteovergangsweerstand verschillen;
    • afhankelijk van de begrenzing, wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie anders berekend.  De begrenzing wordt ingerekend via een temperatuurreductiefactor b.  

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
19-05-2020