EPB-beleid

De energieprestatieregelgeving, ook EPB-regelgeving genoemd, is de omzetting van de Europese EPBD-richtlijn in Vlaanderen. Het voornaamste doel is de gebouwen energiezuiniger maken.

De EPB-regelgeving wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd, op basis van studies en overleg. Cijfermateriaal uit ingediende aangiften brengt de energieprestatie van de Vlaamse nieuwbouw en renovatie  in beeld.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
14-09-2018