EPB in cijfers

Het VEKA maakt jaarlijks rapporten op met een overzicht van een aantal kerncijfers en analyses over de energieprestatieregelgeving, op basis van de ingediende EPB-aangiften.

U vindt deze rapporten in de energiekaart.  Er zijn  drie rubrieken met cijfers:   

 1. de evolutie van het aantal EPB-aangiften en verslaggevers;
 2. de evolutie van het gemiddelde E-peil en S-peil;
 3. de evolutie van specifieke maatregelen zoals isolatiewaarden, luchtdichtheid, ventilatie en de toepassingen voor hernieuwbare energie

Onderaan elk rapport vindt u een korte toelichting en kunt u doorklikken naar het volgende of vorige rapport. Terugkeren naar het overzicht? Dat doet u door bovenaan op de knop 'Vlaanderen' te klikken. 

De cijfers uit de ingediende EPB-aangiften tonen aan dat de Vlaming vooruitziend is en dat de bouwsector al vijf jaar voor datum, (in 2016) klaar was voor de Europese doelstelling om vanaf 2021 nog enkel BEN te bouwen. De ingediende EPB-aangiften van aanvraagjaar 2016 behalen gemiddeld immers al E28. Dat is 22 E-peilpunten beter dan wat wettelijk verplicht was voor die aanvragen (namelijk E50) en 2 E-peilpunten beter dan E30 (pas verplicht vanaf 2021).

De belangrijkste vaststellingen begin 2021:

Aspect

Vaststelling

Verslaggevers

Een kleine groep van 111 verslaggevers is zeer actief en diende in 2020 75 % van de EPB-aangiften in. Een grote groep van 650 verslaggevers (85%) diende amper 25% van de EPB-aangiften in.

Hernieuwbare Energie

 • 95% van de bouwheren (aanvraagjaar 2018) kiest bij woningbouw voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% strengere E-peileis.
 • PV is de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie: in 68% van de eengezinswoningen plaatste men voor aanvraagjaar 2018 enkel PV-panelen. 21% past een combinatie toe van PV en een warmtepomp.  
 • In 1/4 woongebouwen plaatst men een warmtepomp, voor aanvraagjaar 2018.
 • De zonneboiler kent voorlopig een terugval naar minder dan  3%.   

Luchtdichtheidstesten

 • 2006: 1 op 100 woningen
 • Vanaf 2011: 1 op 3 woningen
 • Voor aangiften met aanvraagjaar 2018: in 96% van de woongebouwen werd de luchtdichtheid gemeten . 

Ventilatiesystemen

In nieuwbouwwoningen:

 • In 59% plaatst men ene ventilatiesysteem C (met en zonder vraagsturing) en in 36% van de gevallen systeem D (al dan niet met warmteterugwinning). 
 • Als we naar het aanvraagjaar kijken, zien we dat vanaf aanvraagjaar 2014 het aandeel van systeem D voor alle woongebouwen toeneemt, tot meer dan 50% en zelfs tot 60% als we louter de eengezinswoningen beschouwen.

Isolatiegraad:

 • Muren
 • Daken
 • Vloeren
 • Vensters

Evolutie 2006-2014. Na 2014 stagneren de isolatiewaarden:

 • +50%
 • +30%
 • +30%
 • +30%

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
30-04-2021