Overzicht van de bijlagen van het MB van 28 december 2018

Nummer

Titel

Bijlage 1

Opleidingsonderdelen

Bijlage 1/1 Opleidingsonderdelen (EPC)

Bijlage 2

Kwaliteit en inhoud gecertificeerde aannemers en installateurs opleidingsinstellingen

Bijlage 3

Kwaliteit en inhoud gecertificeerde aannemers en installateurs exameninstellingen

Bijlage 4 Transmissiereferentiedocument
Bijlage 5 Gevalideerde numerieke berekeningen
Bijlage 6 Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving
Bijlage 7 Bepaling van de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor ventilatie (vraaggestuurde systemen) in niet-residentiële gebouwen
Bijlage 8 Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar
Bijlage 9 Bijkomende specificaties voor de technische installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties
Bijlage 10 Aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat
Bijlage 11

Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in residentiële gebouwen (EPW) freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,cool,seci en freduc,vent,overh,seci

Bijlage 12 Definities, principes en te volgen regels met betrekking tot de gebouwindeling van niet-residentiële gebouwen
Bijlage 13

Bepaling van de ontwerpretourtemperatuur en de vereisten aan de bewijslast ter staving van het gekozen temperatuurregime voor hydraulische verwarmingssystemen (bij nieuwbouw en IER)

Bepaling van de vereisten aan de bewijslast ter staving van de dimensioneringsnota en het hydraulisch inregelrapport van verwarmingssystemen en het aerolisch inregelrapport van verwarmings- en/of ventilatiesystemen (bij renovaties)

Bijlage 14 Bijkomende specificaties voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving
Bijlage 15 Toegankelijkheid openingen voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving
Bijlage 16 Inrekening van de combilus in het kader van de energieprestatieregelgeving
Bijlage 17 Specificaties voor de testcondities voor het bepalen van de COPtest en de bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen
Bijlage 18

Berekeningsmethode van de stavingsnota (externe warmtelevering)

Bijlage 18/0 Inrekening van externe koudelevering in het kader van de energieprestatieregelgeving
Bijlage 18/1 Te onderzoeken alternatieve systemen
Bijlage 18/2 Model van het webrapporteringsformulier haalbaarheidsstudie
Bijlage 18/3 Formulestructuur energieprestatiecertificaat bestaande gebouwen met woonfunctie, niet-residentiële functie en gemeenschappelijke delen
Bijlage 18/4 Inspectieprotocol energieprestatiecertificaat bestaande gebouwen met woonfunctie, niet-residentiële functie en gemeenschappelijke delen
Bijlage 19

Vorm en inhoud van de startverklaring

Bijlage 20 Vorm en inhoud van de EPB-aangifte
Bijlage 21 Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – Opdeling bouwproject
Bijlage 22 Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – Transmissieformulier
Bijlage 23 Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – EPW-formulier
Bijlage 23/1 Vorm en inhoud van de EPB-aangifte - energieprestatiecertificaat bouw residentiële eenheid
Bijlage 24 Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – energieprestatiecertificaat bouw niet-residentiële eenheid
Bijlage 25

Vorm en inhoud van het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen

Bijlage 26

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen

Bijlage 26/1 Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden
Bijlage 26/2 Energieprestatiecertificaat voor gemeenschappelijke delen
Bijlage 27

Verklaring op erewoord voor de verslaggever

Bijlage 28

Verklaring op erewoord voor de energiedeskundigen type A

Bijlage 29 Verklaring op erewoord voor de energiedeskundigen type B
Bijlage 30

Verklaring op erewoord voor de energiedeskundigen type C

Bijlage 4

Deze bijlage bevat de specificaties voor de berekening van de transmissieverliezen. Deze bijlage wordt ook het transmissie referentiedocument (TRD) genoemd.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2022 Bijlage 4
Aanvragen vanaf 1 januari 2021 Bijlage 4
Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 4

Aanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage IV van het MB van 2 april 2007

Bijlage 5

Bijlage 5 bevat de richtlijnen omtrent het gebruik van gevalideerde numerieke berekeningen voor het inrekenen van bouwknopen.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 5

Aanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage V van het MB van 2 april 2007

Bijlage 6

Bijlage 6 bevat de bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2021 Bijlage 6
Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 6
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage VI van het MB van 2 april 2007

Bijlage 7

In deze bijlage worden de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in kantoor- en schoolgebouwen en EPN-eenheden vastgelegd.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 7
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage VIII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 8

Deze bijlage legt de specificaties vast voor het inrekenen van een aarde-lucht warmtewisselaar bij voorkoeling van de ventilatielucht.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 8
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage IX van het MB van 2 april 2007

Bijlage 9

Deze bijlage legt de principes vast voor het rapporteren van de installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 9
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage X van het MB van 2 april 2007

Bijlage 10

Deze bijlage legt de aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat vast. Deze zijn aanvullend op bijlage G van de EPW-methode.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2021 Bijlage 10
Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 10
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage XI van het MB van 2 april 2007

Bijlage 11

Deze bijlage legt de bepalingswijze van de reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in residentiële gebouwen vast.

Geldigheidstermijn
Aanvragen Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend  
vanaf 1 januari 2022 - Bijlage 11
vanaf 1 januari 2019 vanaf 1 januari 2020 Bijlage 11
voor 1 januari 2020 Bijlage 11
voor 1 januari 2019 - Bijlage XII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 12

Deze bijlage legt de principes van de gebouwindeling van EPN-eenheden vast.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 12
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage XIV van het MB van 2 april 2007

Bijlage 13

Bijlage 13 bevat de bepaling van de ontwerpretourtemperatuur en de vereisten aan de bewijslast ter staving van het gekozen temperatuurregime voor hydraulische verwarmingssystemen (bij nieuwbouw en IER)

evenals de bepaling van de vereisten aan de bewijslast ter staving van de dimensioneringsnota en het hydraulisch inregelrapport van verwarmingssystemen en het aerolisch inregelrapport van verwarmings- en/of ventilatiesystemen (bij renovaties).

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2022 Bijlage 13
Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 13
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage XVI van het MB van 2 april 2007

Bijlage 14

Deze bijlage legt de bijkomende specificaties vast voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Geldigheidstermijn
Aanvragen Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend  
vanaf 1 januari 2019 vanaf 1 januari 2020 Bijlage 14
voor 1 januari 2020 Bijlage 14
voor 1 januari 2019   Bijlage XVII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 15

Bijlage 15 bevat de bepaling van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 15
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage XVIII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 16

Deze bijlage legt de berekeningsmethodiek voor een combilus vast.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2021 Bijlage 16
Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 16
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage I van het MB van 15 september 2009

Bijlage 17

Deze bijlage legt aanvullende testcondities vast voor het bepalen van COPtest en legt eveneens de bepalingen vast voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 17
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage II van het MB van 15 september 2009

Bijlage 18

Deze bijlage legt de berekeningsmethodiek voor externe warmtelevering vast. De berekeningsmethode wordt gebruikt bij een afwijkingsaanvraag.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2022 Bijlage 18
Aanvragen vanaf 1 januari 2021 Bijlage 18
Aanvragen vanaf 1 januari 2019 Bijlage 18
Aanvragen voor 1 januari 2019 Bijlage I van het MB van 9 september 2016

Bijlage 18/0

Deze bijlage legt de berekeningsmethodiek voor externe koudelevering vast, bij niet-residentiële eenheden. 

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen vanaf 1 januari 2022 Bijlage 18/0

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
07-01-2021