EPB-aanvaarde bouwknopen

EPB-aanvaarde bouwknopen zijn lineaire bouwknopen waarvan de detaillering voldoet aan opgelegde basisregels en waardoor er geen ongeoorloofd warmteverlies is.  Het zijn koudebrugarme bouwknopen. Puntbouwknopen zijn nooit EPB-aanvaard.

In optie B wordt een forfaitaire toeslag toegekend voor alle aanwezige “EPB-aanvaarde bouwknopen”. In dit geval bent u niet verplicht om deze bouwknopen te rapporteren.

Let op: het begrip ‘EPB-aanvaarde bouwknoop’ is enkel van toepassing binnen optie B. Kiest u voor optie A, dan hebt u of EPB-aanvaarde of niet-EPB-aanvaarde bouwknopen. Bij optie A is het dus ook niet van belang om te weten of een bouwknoop al dan niet EPB-aanvaard is.

Definitie

Er zijn twee manieren waarbij een lineaire bouwknoop EPB-aanvaard wordt:

  • de bouwknoop voldoet aan een van de basisregels voor een koudebrugarm detail;

of

  • de bouwknoop voldoet aan de grenswaarde die van toepassing is. Voor de bouwknoop moet gelden: Ψe ≤ Ψe,lim.

Schema om te bepalen of een lineaire bouwknoop EPB-aanvaard is of niet.Let op: er moet niet aan beide voorwaarden tegelijk voldaan zijn.

Voorbeelden

  • Het is dus mogelijk dat Ψe  van de  bouwknoop kleiner is dan de Ψe,lim-waarde maar dat er niet aan een van de basisregels is voldaan.
  • Of omgekeerd, dat een bouwknoop wel voldoet aan een van de basisregels, maar Ψe groter is dan de Ψe,lim -waarde. In beide gevallen gaat het toch om een EPB-aanvaarde bouwknoop.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
08-06-2020