Niet afzonderlijk in te rekenen bouwknopen

Er zijn situaties die een twee- of driedimensionaal warmtetransport met zich meebrengen, maar die de energieprestatieregelgeving niet als afzonderlijke bouwknoop inrekent omdat:

  • hun invloed op het warmteverlies beperkt is;
  • hun invloed al ingerekend is in het transmissieverlies doorheen de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak.

Let op: dit is geen impliciete toelating om voor deze situaties ondoordachte oplossingen te voorzien.  Het bouwteam is door de energieprestatieregelgeving op geen enkele manier vrijgesteld  van de verantwoordelijkheid om het risico op bijvoorbeeld schimmelvorming en condensatie tot een absoluut minimum te beperken.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
31-01-2019