Uitvoering van installaties en systemen

Stel het dossier samen voor verwarmings-, koelings en/of sanitair warm watersysteem (zoals uitgevoerd):

 • Technische gegevens (type), handleiding en onderhoudsvoorschriften van elk relevant onderdeel (bijvoorbeeld ketel/warmtepomp, Ecolabel sanitair warm water, circulatiepomp, aanwezigheid opslagvat, aanwezigheid circulatieleiding, … )
 • Een basisschema van je systeem
 • Uitleg en werking van de thermostaat en andere regelsystemen
Tips voor verwarming en koeling:
 • Laat een warmteverliesberekening maken per ruimte en een dimensioneringberekening van het afgiftesysteem (de grootte van je radiatoren, convectoren of vloerverwarming).
 • Verzamel plannen met het reële verloop van leidingen voor sanitair warm water. Je kan dit afspreken met je installateur of zelf plannen of schema’s opstellen (bijvoorbeeld aan de hand van foto’s tijdens de werken). Dit kan achteraf ook handig zijn!

Stel het dossier samen van het ventilatiesysteem (zoals uitgevoerd):

 • Technische gegevens (type en afregeling) van de ventilator(en) en alle relevante componenten van de ventilatie-installatie (rendement WTW-apparaat bij systeem D)
 • Bewijsstukken van de luchtdebieten voor elke ruimte (toevoer, doorvoer en afvoer)
 • Een basisschema van het systeem: verloop van de luchtkanalen, positie van de groep …
Tips ventilatiesysteem:
 • Vraag een meetrapport van de inregeling van je mechanisch ventilatiesysteem  (D, C of B).

Stel het dossier samen voor de systemen voor hernieuwbare energie (zoals uitgevoerd):

 • Technische gegevens (type en afregeling) van de zonnepanelen, zonneboiler en alle relevante componenten installatie (bijvoorbeeld afmetingen panelen, inhoud zonneboilervat, … )
 • Een basisschema van het systeem
 • Uitleg en werking van de regelsystemen

Stel het dossier samen voor andere specifieke systemen

Vraag uw verslaggever of er nog andere specifieke systemen geplaatst zijn, die invloed hebben op de energieprestatie en waarvoor de verslaggever bijkomende staving nodig heeft.

Voorbeelden:

 • Collectieve verwarming (bijvoorbeeld via een combilus)
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Externe warmtelevering (bijvoorbeeld via een warmtenet)
 • Bevochtiging (bij EPN)
 • Verlichting (bij EPN)

Geldig voor alle aanvragen