Boetes

Wie een overtreding begaat, riskeert een boete. Die boetes zijn eenmalig. Het gaat dus niet om een jaarlijkse heffing. Een dwangsomboete kan wel in meerdere tussentijdse boetes worden opgelegd. Ook is het mogelijk dat u voor verschillende procedures een boete krijgt opgelegd. Afhankelijk van de overtreding moet u soms nog een actie ondernemen. Raadpleeg daarvoor de detailpagina per overtreding.
Voor het VEKA overgaat tot het opleggen van een boete, wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gebracht via een schriftelijke hoorzitting.

Boete per overtreding

Overtreding

Boete voor

Bedrag

Wetgeving (Energiedecreet)

Indientermijn startverklaring niet gerespecteerd

aangifteplichtige

250 euro

artikel 13.4.5, §3

Indientermijn EPB-aangifte niet gerespecteerd

aangifteplichtige

1000 euro + 1 euro per m³ nieuw bouwvolume en maximaal 10.000 euro

artikel 13.4.5, §5

Nieuwe indientermijn EPB-aangifte na opleggen boete niet gerespecteerd

aangifteplichtige

10 euro per dag, tot EPB-aangifte wordt ingediend

artikel 13.4.5, §5

Niet voldaan aan één of meer EPB-eisen

aangifteplichtige

afhankelijk van de overtreding en maximaal 10 of 25 euro per m³

artikel 13.4.6

EPB-aangifte stemt niet overeen met de  werkelijkheid

verslaggever

afhankelijk van de overtreding en maximaal 10 euro per m³

artikel 13.4.7, §1

Indientermijn hernieuwingsaangifte niet gerespecteerd

verslaggever

500 euro

artikel 13.4.7, §5

Nieuwe indientermijn hernieuwingsaangifte na opleggen boete niet gerespecteerd

aangifteplichtige

10 euro per dag, tot hernieuwingsaangifte wordt ingediend

artikel 13.4.7, §5

Energiefonds

De opbrengst van de administratieve boetes van de energieprestatieregelgeving komt in het Energiefonds terecht. Dit fonds wordt gebruikt om extra stimulerende initiatieven te nemen om het energieverbruik in gebouwen te beperken.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021