E-peil: eis voor niet-residentiële gebouwen (2018-2020)

E-peileisen voor EPN-eenheden

De eisen die verschillen van het voorgaande jaar staan in vet aangegeven.

Functie

E-peileis voor bouwaanvragen vanaf 2018 tot en met 31/12/20 

Logeerfunctie

70

Kantoor

55

Onderwijs

55

Gezondheidszorg met verblijf

70

Gezondheidszorg zonder verblijf

65

Gezondheidszorg operatiezalen

50

Bijeenkomst hoge bezetting

65

Bijeenkomst lage bezetting

65

Bijeenkomst cafetaria/refter

60

Keuken

55

Handel

60

Sport: sporthal, sportzaal

50

Sport: fitness, dans

40

Sport: sauna, zwembad

50

Technische ruimten

45

Gemeenschappelijk

55

Andere

80

Onbekend

80

Let op: industriële gebouwen en bepaalde landbouwgebouwen vallen niet onder EPN.

Let op: als het gebouw meerdere functies bevat, is de E-peileis gelijk aan het gewogen gemiddelde, met de bruikbare vloeroppervlakte als wegingsfactor.

Publieke kantoorgebouwen

Publieke gebouwen met vergunningsaanvraag vanaf 2018 moeten aan strengere E-peileisen voldoen, dan de niet-publieke gebouwen, voor enkele functies.

Voor de overige functies gelden de E-peileisen uit de bovenstaande tabel.

Functie

E-peileis voor bouwaanvragen vanaf 2018 tot en met 31/12/20 

Kantoor

50

Bijeenkomst hoge bezetting

65

Bijeenkomst cafetaria/refter

60

Keuken

55

Technische ruimten

45

Gemeenschappelijk

50

 

Published on: 
15-09-2020