E-peil: eis voor niet-residentiële gebouwen (2017)

E-peileisen voor EPN-eenheden

Functie

E-peileis voor bouwaanvragen vanaf 01/01/17 tot en met 31/12/17

Logeerfunctie

80

Kantoor

55

Onderwijs

55

Gezondheidszorg met verblijf

80 

Gezondheidszorg zonder verblijf

80 

Gezondheidszorg operatiezalen

60 

Bijeenkomst hoge bezetting

80 

Bijeenkomst lage bezetting

80 

Bijeenkomst cafetaria/refter

70 

Keuken

70

Handel

70 

Sport: sporthal, sportzaal

65 

Sport: fitness, dans

65

Sport: sauna, zwembad

65

Technische ruimten

55 

Gemeenschappelijk

55

Andere

85 

Onbekend

85

Let op: industriële gebouwen en bepaalde landbouwgebouwen vallen niet onder EPN.

Let op: als het gebouw meerdere functies bevat, is de E-peileis gelijk aan het gewogen gemiddelde, met de bruikbare vloeroppervlakte als wegingsfactor.

Publieke kantoorgebouwen

Publieke gebouwen met vergunningsaanvraag vanaf 2017 moeten voor enkele functies aan strengere E-peileisen voldoen, dan de niet-publieke gebouwen:

Functie

E-peileis voor bouwaanvragen vanaf 01/01/17 tot en met 31/12/17

Kantoor

50

Bijeenkomst hoge bezetting

80 

Bijeenkomst cafetaria/refter

70 

Keuken

70

Technische ruimten

50

Gemeenschappelijk

50

Published on: 
15-09-2020