Invoer elektrische bodem/water warmtepomp die onder Ecodesign valt

 Technische fiche

uittreksel uit de technische fiche volgens Ecodesign

Voor de warmtepomp die hier als voorbeeld wordt gebruikt, vindt u hiernaast een uittrekstel uit de technische fiche volgens Ecodesign. De fiche toont gegevens die bepaald zijn bij 55 °C, omdat het geen lagetemperatuurwarmtepomp is. Zie ook Temperatuur waarbij SCOPON werd bepaald.

 

Invoer in de software

Op basis van de bovenstaande technische fiche, voert u deze warmtepomp volgens de onderstaande stappen in. Voor meer informatie, zie: invoergegevens voor de EPB-software.

schermafbeelding van de invoer van de gegevens

1. Vermogen (nominaal of thermisch)

De technische fiche van dit voorbeeld werd opgesteld volgens Europese verordening 813/2013. Op dit type fiche wordt het nominaal thermisch vermogen vermeld als Prated. Voor dit voorbeeld is Prated = 7 kW.

2. Vermogens in andere stand dan de 'aan'-stand

De vermogens kunt u lezen op de technische fiche bij het onderdeel ‘Energieverbruik in de standen verschillend van de actieve stand’:

  • Het vermogen in de uitstand wordt vermeld op de fiche als POFF en is hier 0,006 kW
  • Het TO-vermogen wordt vermeld op de fiche als PTO en is hier 0,006 kW
  • Het standby-vermogen wordt vermeld op de fiche als PSB en is hier 0,006 kW
  • Het CCH-vermogen wordt vermeld op de fiche als PCK en is hier 0 kW

3. De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt

Deze informatie is nodig om het hulpenergieverbruik van de warmtepomp correct in te schatten.

Indien de warmtepomp reversibel is geeft u hier ‘Ja’ in, ook als het niet de bedoeling is om de warmtepomp te gebruiken als koelmachine. Zie ook invoergegevens voor de EPB-software voor meer informatie wanneer een warmtepomp als reversibel wordt gezien.

Voor een warmtepomp die enkel passief kan koelen (en die dus niet omkeerbaar is), moet u hier ‘Neen’ invullen.

4. Temperatuur de SCOPon of SGUEh werd bepaald

Op de fiche staat naast ‘laagtemperatuurwarmtepomp’ ‘nee’ vermeld. De gebruikte gegevens moeten dus bepaald zijn bij 55 °C. 

Let op: er kunnen ook gegevens beschikbaar zijn bij 35 °C. U moet dus steeds nagaan of de gegevens bij de juiste temperatuur werden bepaald. Voor dit voorbeeld staat dit vermeld op de fiche (rechts bovenaan).

5. SCOPon

Er bestaan 2 methodes om de SCOPON te bepalen die ingevoerd mag worden in de software:

  • de waarde van SCOPON zoals opgevraagd bij de fabrikant;
  • de SCOPON vereenvoudigd bepalen met de 3G software.

Voor deze warmtepomp wordt de waarde van de SCOPON niet direct gecommuniceerd door de fabrikant. Daarom wordt deze waarde met de software. De waarde SCOPON van deze warmtepomp is 3,6588.

Als de nodige invoergegevens niet gekend zijn, kan u de waarde bij ontstentenis gebruiken voor het rendement.

Merk op: de software toont de berekende waarde van de SCOPON niet als resultaat, als u deze apart wil berekenen kunt u dit doen via het extern rekenblad (xls).

6. Warmtebron bij de bepaling van de SCOPON of de SGUEh

Dit hangt af van de warmtebron zoals vermeld op de fiche (niet zoals werkelijk geplaatst in het project). Op de fiche staat vermeld dat dit een bodem/water warmtepomp is. Als warmtebron wordt daarom ‘Pekel’ geselecteerd.

7. temperatuurstoename over de condensor

Dit temperatuursverschil hangt af van de temperatuur waarbij de gegevens werden bepaald. In dit voorbeeld werden de gegevens bepaald bij 55 °C. De bijhorende temperatuurstoename over de condensor is 8 °C.

8. Elektrisch vermogen van de pomp naar de verdamper

In dit invoerveld moet u het vermogen van de pomp voor warmtetoevoer naar de verdamper invullen. Dit vermogen is niet vermeld op de productfiche volgens Ecodesign. Net als voor projecten aangevraagd voor 2018, vindt u dit vermogen terug in andere productdocumentatie die wordt ter beschikking gesteld door de fabrikant.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
21-09-2020