Invoer lucht/lucht warmtepomp die onder Ecodesign valt (zonder 2 luchtkanalen)

Technische fiche

uittreksel uit de technische fiche volgens Ecodesign voor de warmtepomp

Voor de warmtepomp die hier als voorbeeld wordt gebruikt, vindt u hiernaast een uittreksel uit de technische fiche volgens Ecodesign. De onderstaande uitleg over de invoer van ruimteverwarming in de software, baseert zich op deze fiche.  

 

Invoer in de software

Schermafbeelding van de invoergegevens in de software

Voor meer informatie over de invoer,  surf naar invoergegevens voor de EPB-software.

1. Vermogen (nominaal of thermisch)

De technische fiche van dit voorbeeld werd opgesteld volgens Europese verordening 206/2012. Op dit type fiche wordt het nominaal thermisch vermogen vermeld als Pdesign. U neemt hier het vermogen voor verwarming (heating). Voor dit voorbeeld is Pdesign = 3,4 kW.

Let op: u moet steeds de gegevens bij gemiddelde klimaatomstandigheden gebruiken, niet die voor een warmer of kouder klimaat. Deze laatste staan soms ook vermeld op het certificaat.

2. Vermogens in andere stand dan de 'aan'-stand

Deze vermogens vindt u op de technische fiche bij het onderdeel ‘Energieverbruik in de standen verschillend van de actieve stand’ (= Electric power input in power modes other than ‘active mode’):

  • Het vermogen in de uitstand wordt vermeld op de fiche als POFF en is hier 0,001 kW
  • Het TO-vermogen wordt vermeld op de fiche als PTO en is hier 0,001 kW
  • Het standby-vermogen wordt vermeld op de fiche als PSB en is hier 0,007 kW
  • Het CCH-vermogen wordt vermeld op de fiche als PCK en is hier 0 kW

Let op: op de voorbeeldfiche staan deze vermogens in ‘W’ in plaats van ‘kW’. Om een correct resultaat te bekomen moet u deze waarden steeds omzetten naar kW voor u deze gegevens invoert in de software.

3. De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt

Die informatie is nodig om het hulpenergieverbruik van de warmtepomp correct in te schatten.

Indien de warmtepomp reversibel is geeft u hier ‘Ja’ in, ook als het niet de bedoeling is om de warmtepomp te gebruiken als koelmachine. Zie ook invoergegevens voor de EPB-software voor meer informatie wanneer een warmtepomp als reversibel wordt gezien.

Voor een warmtepomp die enkel passief kan koelen (en die dus niet omkeerbaar is), moet u hier ‘Neen’ invullen.

4. Warmtepomp met twee luchtkanalen

Een warmtepomp met twee luchtkanalen is een toestel waarbij de inlaatlucht van de condensor (of verdamper) via een eerste kanaal van buiten naar de eenheid wordt gebracht en via een tweede kanaal naar buiten wordt afgevoerd, en die in zijn geheel in de te behandelen ruimte, bij een muur, is geplaatst.

Op basis van de kenmerken van een warmtepomp met twee luchtkanalen en de gegevens op de fiche volgens Ecodesign kan u bepalen over welk type lucht/lucht warmtepomp het gaat.

5. SCOPon

Er zijn drie mogelijke methodes om de SCOPON van 'klassieke' lucht/lucht warmtepompen te bepalen:

  • de waarde van SCOPON zoals opgevraagd bij de fabrikant;
  • de SCOPON vereenvoudigd berekenen met de 3G software;
  • de waarde van de SCOP wordt gebruikt als de SCOPON. Voor dit type warmtepomp is de SCOP meteen vermeld op de Ecodesign fiche.

Voor deze warmtepomp wordt de waarde van de SCOPON niet direct gecommuniceerd door de fabrikant. U kunt dus alleen de tweede en derde optie gebruiken.

De SCOPon van deze warmtepomp bepaald met de tweede methode  is 4,5052.

Voor de derde methode leest u gewoon de SCOP waarde af van de fiche: 4,5. Deze waarde is iets minder gunstig dan de waarde berekend met het externe rekenblad.

Merk op: de software toont de berekende waarde van de SCOPON niet als resultaat, als u die apart wilt berekenen kunt u dat doen via het externe rekenblad (xls).

 

 

 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
10-09-2019