Elektrische warmtepomp: invoer in de software - SWW (periode 2)

EPB-software 3G

Invoer als opwekkingstoestel voor warm tapwater

Als de warmtepomp instaat voor warm tapwater maakt u onder de knoop ‘Sanitair warm water’ in de boomstructuur een installatie voor sanitair warm water aan. Bij het tabblad ‘warmteopwekkingssystemen’ geeft u de volgende algemene gegevens in:

elektrischewarmtepomp-02.gif
  • ‘Merk’ en ‘product-ID’ van de warmtepomp
  • ‘Soort toestel’: kies ‘warmtepomp’
  • ‘Type warmtepomp’: kies ‘Elektrische warmtepomp’

In het blok ‘Toepassing van de Ecodesign-richtlijn’ worden dan enkele vragen gesteld om na te gaan of het toestel onder een van de Ecodesign verordeningen valt (EU n°811/2013 tot n°814/2013):

  • ‘Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht’: als het toestel geproduceerd werd voor deze datum vult u hier ‘ja’ in. Meer informatie vindt u bij invoergegegevens voor de EPB-software.
  • ‘Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar’: wanneer een opslagvat of warmtewisselaar wordt beschouwd als extern, vindt u bij invoergegegevens voor de EPB-software.
  • ‘Vermogensbereik’: vul hier het thermische vermogensbereik van de warmtepomp in.
  • ‘Opslagcapaciteit’: vul hier de opslagcapaciteit van het toestel in.

Op basis van de invoer in dit blok bepaalt de software of de warmtepomp onder een Ecodesign verordening valt. Er verschijnt een melding onderaan dit blok.

De verdere invoer in de software wordt bepaald door het feit of de opwekker al dan niet onder Ecodesign valt. Als de opwekker onder Ecodesign valt, vult u het capaciteitsprofiel en de energie-efficiëntie of energie-efficiëntieklasse in, bepaald volgens de Europese verordening die van toepassing is. 

Published on: 
21-09-2020