EPB-aangifte

Wat is de EPB-aangifte?

De EPB-aangifte is een definitief rapport dat beschrijft hoe het bouwproject reëel is uitgevoerd op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat. De EPB-aangifte is het resultaat van een berekening die de verslaggever opmaakt met het softwarepakket van de overheid.

De aangifteplichtige laat de verslaggever enkel een EPB-aangifte indienen als er ook EPB-plicht is. Voor een aantal situaties wordt geen EPB-aangifte ingediend.

Na het voltooien van de berekening wordt de gerapporteerde situatie in de EPB-software afgetoetst met de geldende EPB-eisen. De EPB-aangifte meldt de resultaten en geeft aan of er voldaan is aan de EPB-eisen of niet, en hoe groot de eventuele afwijking bedraagt.

De EPB-aangifte beschrijft enkel de nieuwe of vernieuwde delen. De bestaande, niet verbouwde delen van het gebouw, worden niet opgenomen in de EPB-aangifte.

Geldig voor alle aanvragen