Externe warmte: rekenbladen

Rekenblad

Voor het berekenen van het rendement, de equivalente primaire energiefactor en het hernieuwbare aandeel van een systeem van externe warmtelevering, stelde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een rekenblad op.

Door een aantal methodewijzigingen zijn er nu verschillende rekenbladen beschikbaar voor de doorrekening van een systeem van externe warmtelevering, afhankelijk van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning of melding.

De datum van de eerste bouwaanvraag bepaalt welk rekenblad u moet gebruiken.

Geldig voor bouwaanvragen Rekenblad
vanaf 1 januari 2022 versie 7.0 (januari 2022)
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 versie 6.0 ( februari 2021)
van 20 februari 2018 tot en met 31 december 2020 versie 5.4 (juli 2021)
tot en met 19 februari 2018 versie 4.4 (juli 2021)

Let op: rekenresultaten, berekend aan de hand van dit rekenblad, mag u niet gebruiken in een EPB-aangifte als u niet beschikt over een goedgekeurde afwijkingsaanvraag.

Tip: voor u het rekenblad gebruikt, neemt u eerst de handleiding door. Deze vindt u op het eerste tabblad van het rekenblad, daardoor vermijdt u op voorhand een aantal problemen.

Gebruik van rekenwaarden uit de EPB-software voor de detailberekening van de warmtevraag

Bij gebruik van rekenwaarden uit de EPB-software voor de detailberekening van de warmtevraag van het systeem van externe warmtelevering, hebt u het eindenergieverbruik uit de EPB-software nodig.

U moet hiervoor een systeem van externe warmtelevering ingeven in de software. Daarvoor heeft u een waarde nodig voor de primaire energiefactor en het aandeel hernieuwbare energie van het systeem van externe warmtelevering.

Omdat het eindenergieverbruik onafhankelijk is van deze factoren, kunt u deze in eerste instantie vrij kiezen. Stel de primaire energiefactor bijvoorbeeld gelijk aan 2 [-] en het aandeel hernieuwbare energie gelijk aan 0 [-].

Na de detailberekening van de prestaties van het systeem van externe warmtelevering kunt u deze waarden overschrijven door de waarden die voortkomen uit de detailberekening (tabblad ‘resultaten’).

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
01-03-2021