Gassorptiewarmtepomp: invoer in de software - RVW (periode 1)

Als de warmtepomp instaat voor ruimteverwarming, geeft u onder de knoop ‘Verwarming’ in de boomstructuur en bij het tabblad ‘Warmteopwekkingssystemen’ de volgende algemene gegevens in:

  • ‘Merk’ en ‘product-ID’ van de warmtepomp
  • ‘Soort toestel’: kies hier ‘Ander type opwekker’
  • ‘Verduidelijking’ geef hier in dat het om een gassorptiewarmtepomp gaat
  • ‘Energiedrager’: kies hier voor ‘Aardgas’
  • ‘Productierendement’: vul hier het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming uit het ATG-E voor dit toestel in. Indien u niet over een ATG-E beschikt, geeft u de waarde bij ontstentenis voor het opwekkingsrendement in.
Published on: 
27-10-2020