Invoer lucht/water-gassorptiewarmtepomp die onder Ecodesign valt

Technische fiche

uittreksel uit de technische fiche volgens Ecodesign voor de warmtepomp

Voor de warmtepomp die hier als voorbeeld wordt gebruikt, vindt u hiernaast een uittreksel uit de technische fiche. De onderstaande uitleg over de invoer voor ruimteverwarming baseert zich op deze fiche. 

Let op: omdat het geen lagetemperatuurswarmtepomp is, gaat het om een fiche met gegevens bepaald bij 55°C (zie ook Temperatuur waarbij SGUEheat werd bepaald).

Invoer in de software

invoer in de software voor ruimteverwarming voor deze warmtepomp

Hieronder vindt u de stappen voor de invoer van de ruimteverwarming.

Let op: de gegevens die u invult, moeten steeds de gegevens zijn bij gemiddelde klimaatomstandigheden en niet voor een kouder of warmer klimaat. Die laatste staan ook op de fiche vermeld.

1. Vermogen (nominaal of thermisch)

De technische fiche van het voorbeeld werd opgesteld volgens Europese verordening 811/2013. Op dit type fiche wordt het nominaal thermisch vermogen vermeld als Prated. Bij dit voorbeeld is Prated = 29,6 kW.

2. De warmtepomp wordt als actieve koelmachine gebruikt

Deze informatie is nodig om het hulpenergieverbruik van de warmtepomp correct in te schatten.

Indien de warmtepomp reversibel is, geeft u hier ‘Ja’ in, ook als het niet de bedoeling is om de warmtepomp te gebruiken als koelmachine. Zie ook invoergegevens voor de EPB-software voor meer informatie wanneer een warmtepomp als reversibel wordt gezien.

Voor een warmtepomp die enkel passief kan koelen (en die dus niet omkeerbaar is), moet u hier ‘Neen’ invullen.

3. Temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh werd bepaald

Op de fiche staat er naast ‘laagtemperatuurwarmtepomp’ ‘nee’ vermeld. De gebruikte gegevens moeten dus bepaald zijn bij 55°C.

Let op: er kunnen ook gegevens beschikbaar zijn bij 35°C. U moet dus altijd nagaan of de gegevens bij de juiste temperatuur werden bepaald. Voor dit voorbeeld staat dat niet vermeld op de fiche, maar dit werd nagevraagd.

4. SGUEheat

Er bestaan 2 methodes om de SGUEheat te bepalen die ingevoerd mag worden in de software:

  • de waarde van SGUEheat zoals opgevraagd bij de fabrikant;
  • de SGUEheat berekenen in de software.

Voor deze warmtepomp wordt de waarde van de SGUEheat niet direct gecommuniceerd door de fabrikant, daarom wordt deze met de software bepaald. De SGUEheat van deze warmtepomp is  1,1555.

Als de nodige invoergegevens niet gekend zijn, kunt u de waarde bij ontstentenis gebruiken voor het rendement.

Merk op: de software toont de berekende waarde van de SGUEheat niet als resultaat, als u die apart wilt berekenen kunt u dat doen via het extern rekenblad (xls).

5. ηS

De seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming leest u op de productfiche volgens Ecodesign. Deze waarde moet bij dezelfde temperatuur als de SGUEheat  en gemiddelde klimaatcondities bepaald zijn. Voor dit voorbeeld is ηS 113 % .

6. temperatuurstoename over de condensor

Dit temperatuursverschil hangt af van de temperatuur waarbij de gegevens werden bepaald. In dit voorbeeld werden de gegevens bepaald bij 55°C. De software vult die automatisch aan.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
09-09-2019