Invoergegevens voor de EPB-software (periode 2)

Opwekkingsrendement volgens ATG-E

Als het toestel over een ATG-E beschikt en er een geldig gelijkwaardigheidsbesluit bestaat, mag u de opwekkingsrendementen voor ruimteverwarming en warm tapwater overnemen in de EPB-software.

Reversibele warmtepompen

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:

  • warmtepomptypes die standaard reversibel zijn en dus in koelmodus kunnen werken: u moet – onafhankelijk van de rest van de installatie – aangeven dat er 'actieve koeling' is.
  • Een warmtepomp die reversibel is, maar waar de koelmodus softwarematig of hardwarematig onmogelijk werd gemaakt: u moet 'actieve koeling' ingeven. Deze actie is immers eenvoudig omkeerbaar: de koelmodus kan weer ingeschakeld worden.
  • Als het reversibel zijn van de warmtepomp een productoptie is en deze optie niet werd voorzien in de warmtepomp: u moet geen actieve koeling ingeven.
  • Als de warmtepomp niet reversibel is en er geen andere koudeleveranciers aanwezig zijn: u mag aangeven dat er 'geen actieve koeling' is.

Merk op: bij warmtepompen die buitenlucht als warmtebron gebruiken kan er in de winter ijs vormen in de buitenunit waardoor de warmte uit de buitenlucht niet meer voldoende kan opgenomen worden. Om deze reden is dit type warmtepomp vaak omkeerbaar om in de winter het gevormde ijs te kunnen ontdooien. Wanneer een warmtepomp met lucht als warmtebron omkeerbaar is alleen om een ontdooicyclus te laten lopen in de winter, moet deze niet als actieve koeling ingegeven worden. Hierbij mag het niet mogelijk zijn voor de gebruiker om de ontdooicyclus manueel aan te schakelen en zo toch de woning te koelen in de zomer.

Hulpenergie

Wanneer de warmtepomp aangesloten is op een afgiftesysteem op water, zijn er één of meerdere pompen nodig om het water rond te stuwen. Deze pompen moeten u inrekenen als hulpenergie.

De volgende pompen  rekent u niet in:

  • bij warmtepompen met bodem, grondwater of oppervlaktewater als warmtebron: een pomp op het circuit naar de verdamper;
  • bij warmtepompen met directe condensatie: er is geen intermediair transportmedium en bijgevolg geen hulpenergie nodig voor de warmteafgifte.

Datum waarop het toestel in de handel werd gebracht

Vanaf de datum waarop een Europese wetgeving omtrent Ecodesign ingaat, mag een fabrikant geen toestellen meer mag fabriceren en verkopen die niet voldoen aan deze Europese verordening. De fabrikant mag wel nog toestellen verkopen die hij nog op stock had op deze datum.  Voor de datum waarop het toestel in de handel gebracht werd, neemt u dus de productiedatum van het toestel.

Toestel met apart opslagvat of externe warmtewisselaar

In de software moet u bij de invoer van een toestel voor warm tapwater aangeven of het toestel een apart opslagvat of een externe warmtewisselaar heeft. Welke mogelijkheden u hier kunt invoeren, vindt u bij opslag.

Geldig voor aanvragen van 01/01/16 t.e.m. 31/12/17

Regelgeving
Published on: 
27-10-2020