Rekenmethode voor ruimteverwarming (periode 1)

Opwekkingsrendement voor ruimteverwarming

De EPB-methode voorziet geen rekenmethode voor  gassorptiewarmtepompen. Voor bouwaanvragen vóór 1 januari 2018 kunt u dit type warmtepomp alleen inrekenen via het principe van gelijkwaardigheid. Het toestel moet daarvoor over een ATG-E beschikken, zodat u het rendement via het principe van gelijkwaardigheid kunt invoeren.

Zolang er nog geen ATG-E beschikbaar is, kunt u de ingave van de gassorptiewarmtepomp enkel via een waarde bij ontstentenis doen. Dit is het opwekkingsrendement van een gasolieketel, van 0.77 (ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde). De ingave hiervan gebeurt via externe warmtelevering: rendement 0.77 en primaire energiefactor 1.

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/17

Published on: 
12-12-2019