Rekenmethode voor warm tapwater (periode 1)

Opwekkingsrendement voor warm tapwater

De EPB-methode voorziet geen rekenmethode voor gassorptiewarmtepompen.

U kunt dit type warmtepomp inrekenen via het principe van gelijkwaardigheid.

Let op: het toestel moet daarvoor over een ATG-E beschikken, zodat u het rendement via het principe van gelijkwaardigheid kunt invoeren. Zolang er geen ATG-E beschikbaar is, kunt u de ingave van de gassorptiewarmtepomp enkel via een waarde bij ontstentenis doen.

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/2015

Regelgeving
Published on: 
26-10-2020