Helling

Elke constructie (een muur, een dak, een vloer, … ) heeft een helling. Ook zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen hebben een helling.  De helling van een constructie of paneel is de afwijking ervan ten opzichte van het horizontale vlak.