Ingave technieken vanaf 2019

Algemene werking

Menu technische installaties 2019Voor projecten met een bouwaanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 is een nieuw menu “Technische installaties” voorzien. Hierin moet u alle opwekkers en verdeelsystemen ingeven. Door gegevens te centraliseren, wordt overbodige gegevensinvoer vermeden en zal de rekentijd van bepaalde projecten korter zijn.

Tip: voor een efficiënte invoer is het aan te raden om eerst de opwekkers en verdeelsystemen aan te maken, en vervolgens de energiesectoren en installaties.

Let op: bij omzetting van een project met een aanvraagjaar van de vergunning vóór 2019 naar een aanvraagjaar vanaf 2019, moet u alle gegevens van de technische installaties en de bouwknopen opnieuw ingeven.

Opwekkers

Hier voegt u alle fysieke opwekkers in die aanwezig zijn in uw project. Er zijn vier types van opwekkers:

Deze figuur toont de vier verschillende opwekkers die u kan aanmaken in het nieuwe menu Technische installaties in de EPB-software.
Opwekkers in de bibliotheek voor bouwaanvragen vanaf 2019 Tip: Voor de opwekkers is een extra bibliotheekelement aangemaakt. Dit bibliotheekelement kunt u importeren en exporteren.

Let op: het is nodig om elke fysieke opwekker aan te maken. In een appartementsgebouw met 10 appartementen met 10 identieke opwekkers, maakt u 10 verschillende warmteopwekkers aan. In een appartementsgebouw met 10 appartementen met 1 gemeenschappelijke opwekker, maakt u slechts 1 warmteopwekker aan.

Verdeelsystemen

Hier geeft u alle verdeelsystemen in. Er zijn vier types:

Primair verdeelsysteem
  • Verwarming
  • Sanitair warm water
  • Combilus
  • Koeling

Hierbij maakt u een onderscheid tussen primaire en secundaire verdeelsystemen

Let op: u moet altijd een verdeelsysteem aanmaken, behalve voor gewone tapleidingen voor sanitair warm water. Deze koppelt u rechtstreeks aan de opwekker.

Koppelen van opwekkers en verdeelsystemen

Nadat u de opwekkers en de verdeelsystemen hebt aangemaakt, moet u deze koppelen met de juiste energiesectoren. Dit kan op drie manieren:

Linken via opwekker
  • Koppelen via de opwekker

Bij de opwekker linkt u op  de specifieke tabbladen naar energiesectoren en verdeelsystemen. Een plaatselijke opwekker linkt u direct aan de energiesector/EPB-eenheid. Als het niet om een plaatselijke opwekker gaat, linkt u deze aan een verdeelsysteem.

Deze figuur toont hoe u een verdeelsysteem kan koppelen met de juiste opwekkers en de juiste energiesector of EPB-eenheid.
  • Koppelen via het verdeelsysteem

U linkt het verdeelsysteem aan een opwekker via het tabblad "Opwekkers" en aan een energiesector of EPB-eenheid via het tabblad "energiesectoren" of "EPB-eenheden".

Let op: voor EPN-eenheden moet u eerst op het niveau van de EPB-eenheid aanduiden of er een systeem voor sanitair warm water aanwezig is. Op het niveau van de energiesector duidt u aan of er een koel- en bevochtigingssysteem aanwezig is.

Linken via energiesector/EPB-eenheid
  • Koppelen via de energiesector/EPB-eenheid

Als het om een lokaal systeem gaat, selecteert u de opwekkers die bestaan voor dit systeem. Als het om een centraal systeem gaat, selecteert u de verdeelsystemen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/19