Minimaal geëiste ontwerpdebiet (residentieel)

Het minimaal geëiste ontwerpdebiet is het debiet per ruimte waarvoor de installatie volgens de energieprestatieregelgeving minimaal moet ontworpen worden.

Het ontwerpdebiet is het debiet dat de ontwerper verwacht onder de vooropgezette condities (beschikbare drukverschillen, kwaliteit van uitvoering, … ) door zijn keuze van bepaalde producten of uitvoeringswijze. De wetgever legt bepaalde minimumeisen op aan de bouw of uitrusting van het gebouw zodat het voldoende geventileerd wordt.

Berekening van het minimaal geëiste ontwerpdebiet

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden.

Algemene regel

tabel met minimaal geëiste ontwerpdebieten per ruimte (woongebouwen)

  • Het minimaal geëiste ontwerpdebiet bedraagt 3,6 m³/h per m² vloeroppervlakte van de ruimte.
  • Om te beletten dat er in kleine ruimtes te weinig geventileerd wordt, bevat de norm ook per ruimte een minimum toevoer- en afvoerdebiet dat moet gehaald worden.
  • Om het energieverbruik beter onder controle te houden, kunnen de luchthoeveelheden voor toevoer en afvoer voor bepaalde ruimtes beperkt worden. Bij een ventilatiesysteem A of C wordt deze beperking op het ontwerptoevoerdebiet sterk aanbevolen, om het energieverlies via de RTO’s te beperken.
  • Het minimaal geëist ontwerpdebiet houdt geen rekening met de hoogte van de ruimte, omdat die nauwelijks invloed heeft op het aantal aanwezige personen of de (vervuilende) activiteiten.
  • Het minimaal geëist ontwerpdebiet is onafhankelijk van het aantal personen in een ruimte.

Opmerkingen

  • Het debiet mag verdeeld worden over meerdere openingen.
  • Om het debiet te bepalen, moet u de vloeroppervlakte van een ruimte correct berekenen.

  • De verschillende mechanisch gerealiseerde debieten worden afgesteld door de installateur met gereedschap en een debietmeter.
  • De ontworpen ventilatievoorzieningen mogen een hoger debiet leveren dan het minimaal geëiste ontwerpdebiet.
  • De gebruiker is niet verplicht om het minimaal geëiste ontwerpdebiet op elk ogenblik te realiseren. Hij mag het debiet hoger of lager regelen naargelang de behoefte (bv. aantal aanwezige personen of de activiteiten). Voor energiebesparing en comfort is dat zelfs aan te bevelen.
Andere pagina's over Hygiënische ventilatie - nieuwbouw - residentieel

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
18-09-2019