Geval 1: droge ruimte die enkel grenst aan een garage en/of speciale ruimte

De uitzondering laat toe om in de plaats van de verplichte doorstroomopening een regelbare afvoeropening of een mechanische afvoer te voorzien.

Optie 1: regelbare afvoeropening

Let op! De RAO en het afvoerkanaal moeten voldoen aan de eisen voor natuurlijke afvoer van een natte ruimte.

Maak in de bibliotheek van de EPB-software een doorstroomopening aan, waarvoor u het volgende invult:

 

In het tekstvak...

Vult u het volgende in:

regelbare afvoeropening: afbeelding 1

 

 

regelbare afvoeropening: afbeelding 2

naam

‘RAO – uitzondering garage’

merk

merk RAO

product-ID

product-ID van de RAO

debiet bij 2 Pa

het minimum van het ontwerpdebiet van de RAO bij 2 Pa in m³/h en het debiet behorende bij het afvoerkanaal (3600 x Aafvoerkanaal met Aafvoerkanaal = de sectie van het afvoerkanaal in m²)

debiet bij 10 Pa

indien van toepassing: het minimum van het ontwerpdebiet van de RAO bij 10 Pa in m³/h en het debiet behorende bij het afvoerkanaal (3600 x Aafvoerkanaalmet Aafvoerkanaal = de sectie van het afvoerkanaal in m²)

vast (niet-regelbaar)

aanvinken (niet van toepassing in EPB-software 3G)

Optie 2: mechanische afvoer

Let op! De mechanische afvoer moet voldoen aan de eisen voor mechanische afvoer van een natte ruimte.

Maak in de bibliotheek van de EPB-software een doorstroomopening aan, waarvoor u het volgende invult:

 

In het tekstvak...

Vult u het volgende in:

Mechanische afvoer: afbeelding 1

 

Mechanische afvoer: afbeelding 2

naam

‘Mechanische afvoer - uitzondering garage’

merk

‘Mechanische afvoer - uitzondering garage’

product-ID

‘Mechanische afvoer - uitzondering garage’

debiet bij 2 Pa

het mechanische afvoerdebiet

debiet bij 10 Pa

indien van toepassing: het mechanische afvoerdebiet

vast (niet-regelbaar)

aanvinken (niet van toepassing in EPB-software 3G)

Andere voorbeelden

Geldig voor alle aanvragen