Hygiënische ventilatie: uitbreiding en gedeeltelijke herbouw

De energieprestatieregelgeving legt bij een uitbreiding of gedeeltelijke herbouw enkel ventilatie-eisen op aan de nieuw gecreëerde ruimten van de uitbreiding of van de gedeeltelijke herbouw. Het gaat om dezelfde ventilatie-eisen voor een nieuwbouw met eenzelfde bestemming.

U kan aan de eisen voldoen en het ontwerpdebiet halen met bestaande voorzieningen (bv. mechanische toevoer die al aanwezig was) of met nieuwe voorzieningen in bestaande scheidingsconstructies in een ruimte met dezelfde bestemming (bv. een regelbare toevoeropening in een bestaande muur).

Andere pagina's over hygiënische ventilatie bij renovaties
Published on: 
10-07-2018