Ventilatiezones

Definitie

Een EPB-eenheid wordt opgesplitst in 1 of meerdere ventilatiezones, afhankelijk van de aanwezige ventilatiesystemen.

Afspraken

  • Een opsplitsing in ventilatiezones is nodig als er verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C of D) aanwezig zijn.
  • Als een EPB-eenheid verschillende types ventilatiesystemen bevat, zal elk deel van de EPB-eenheid dat door een ander type ventilatiesysteem wordt bediend, een aparte ventilatiezone vormen.
  • Een ventilatiezone kan verschillende ventilatietoestellen hebben van hetzelfde type.

Let op: bij een nieuwbouwwoning is het niet toegelaten om verschillende types te combineren. Er zal dus steeds maar één ventilatiezone zijn.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
07-05-2020