U- en R-waarde

Wat is een U-waarde? 

De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt geeft aan hoezeer een volledige scheidingsconstructie, zoals een wand of een dak, geïsoleerd is. Laat de wand veel warmte door, dan ligt de U-waarde hoog. Is de wand thermisch goed geïsoleerd, dan heeft die een lage U-waarde.

De U-waarde hangt af van de dikte en de isolatiewaarde (lambdawaarde, λ-waarde) van alle materialen waaruit een constructiedeel opgebouwd is.

Een volledige toelichting bij het begrip ‘U-waarde’ vindt u via de link. Hoe berekent men een U-waarde?

Wat is een R-waarde?

De R-waarde drukt de warmteweerstand van een (isolatie-) materiaallaag uit. Het geeft dus aan hoe goed het materiaal de warmte tegenhoudt. Hoe hoger de R-waarde, hoe meer warmte het materiaal tegenhoudt en hoe beter het dus isoleert.

De R-waarde speelt een belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies.

Een volledige toelichting bij het begrip ‘R-waarde’ vindt u via de link. Hoe berekent men een R-waarde?

Voor welke gebouwen en welke werken?

Een overzicht van de bestemmingen en werken waarvoor de maximale U-waarden gelden, vindt u in de eisentabellen, volgens de datum van de bouwaanvraag.

Bij renovaties is er geen verplichting om bestaande constructiedelen aan te pakken. Er zijn enkel verplichtingen voor nieuwe, vernieuwde, verbouwde en nageïsoleerde constructiedelen. Constructiedelen waar geen eisen voor gelden, moet u niet rapporteren in de EPB-aangifte. Bij ingrijpende energetische renovaties moet u wel de bestaande scheidingsconstructies van het verliesoppervlak rapporteren, ook al gelden er geen eisen voor. Zij beïnvloeden immers het berekende E-peil.

Geldig voor alle aanvragen

Statistiek

Voor gemiddelde U-waarden uit de ingediende EPB-aangiften, zie het EPB-cijferrapport.

Published on: 
29-04-2020