Stavingsstukken installatie-eisen

In de herziening van de Europese Richtlijn in 2018 legt Europa eisen op voor het adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en controleren van de technische bouwsystemen die in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd.

Om daaraan te beantwoorden zijn handelingen nodig die het energiegebruik van bouwsystemen moeten verminderen. Die handelingen moeten aangetoond worden door stavingsstukken. 

De onderstaande stavingsstukken gelden specifiek voor de installatie-eisen. De ander stavingsstukken zoals bijvoorbeeld voor de temperatuur van het afgiftesysteem, volgen de algemene bepalingen die in de EPB-regelgeving gelden.

Adequaat dimensioneren

Een goede dimensionering van een verwarmingstoestel is van belang voor een goede en energiezuinige prestatie. De aanwezigheid van een conforme dimensioneringsnota vermijdt een nadelige correctie van het systeemrendement van het verwarmingstoestel in de EPB-rekenmethode.

De vereisten voor de dimensioneringsnota worden vastgelegd in de regelgeving.

Adequaat afstellen

Een goede afstelling van een verwarmingstoestel en van een ventilatietoestel zorgt voor een energiezuinige werking, én zorgt ervoor dat iedere ruimte voldoende bediend wordt. 

Voor warmteopwekkers met een vermogen van meer dan 290 kW wordt een hydraulisch of aerolisch inregelrapport gevraagd, naargelang de warmteafgifte door middel van water of lucht is. De afwezigheid van een conform inregelrapport zorgt voor een nadelige correctiefactor op het systeemrendement van het verwarmingstoestel, in de EPB-rekenmethode.
Voor ventilatiesystemen kan er een gunstige factor ingerekend worden wanneer er een conform aerolisch inregelrapport aanwezig is. 

De vereisten voor de hydraulische en aerolische inregelrapporten worden vastgelegd in de regelgeving.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/2022

Published on: 
28-02-2019