Kwaliteitskader (huidig)

Er geldt een kwaliteitskader voor luchtdichtheidsmetingen. Om een luchtdichtheidsmeting (uitgevoerd vanaf 1 januari 2015) te mogen gebruiken in de E-peilberekening moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De uitvoerder van de luchtdichtheidsmeting moet erkend zijn door een kwaliteitsorganisatie, die op haar beurt door het VEKA is erkend.
  • De luchtdichtheidsmetingen moet uitgevoerd zijn conform STS-P 71-3 'Luchtdichtheid van gebouwen - luchtdichtheidsmeting' (pdf, december 2014). In deze “technische specificaties” staat:
    • hoe de voorbereiding van het gebouw moet gebeuren
    • aan welke randvoorwaarden de meting zelf moet voldoen
    • hoe een proefverslag er moet uitzien
  • De meting beschikt over een conformiteitsattest, afgeleverd door de erkende kwaliteitsorganisatie.

Erkende kwaliteitsorganisaties

Overzicht van de kwaliteitsorganisaties die het VEKA erkende: 

Naam kwaliteitsorganisatie Datum erkenning Lijst met erkende meters
BCCA vzw 23 februari 2022 erkende luchtdichtheidsmeters BCCA vzw
SKH BV 23 februari 2022 erkende luchtdichtheidsmeters SKH bv

Als u zich als kwaliteitsorganisatie wil laten erkennen, kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier (Word-document).

Published on: 
03-02-2021