Kwaliteitskader (periode 2)

Er geldt een kwaliteitskader voor luchtdichtheidsmetingen. Om een luchtdichtheidsmeting (uitgevoerd vanaf 1 januari 2015) te mogen gebruiken in de E-peilberekening moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De uitvoerder van de luchtdichtheidsmeting moet erkend zijn door een kwaliteitsorganisatie.
  • De luchtdichtheidsmetingen moet uitgevoerd zijn conform STS-P 71-3 'Luchtdichtheid van gebouwen - luchtdichtheidsmeting' (pdf, december 2014). In deze “technische specificaties” staat:
    • hoe de voorbereiding van het gebouw moet gebeuren
    • aan welke randvoorwaarden de meting zelf moet voldoen
    • hoe een proefverslag er moet uitzien
  • De meting beschikt over een conformiteitsattest, afgeleverd door de kwaliteitsorganisatie.
Published on: 
09-07-2019