Luchtdichtheid: stavingsstukken (periode 1)

Als u een luchtdichtheidsmeting, uitgevoerd voor 1 januari 2015, wilt meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk te beschikken over een proefverslag. Dat bevat,  onder andere, informatie over het gemeten gebouw, de meting zelf en de luchtdichtheidsmeter.

De volledige lijst vindt u terug in hoofdstuk 7 van de regelgeving.

Bovendien moet het verslag de volgende verklaring bevatten:

"Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in bijlage VI van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, nageleefd."

Published on: 
10-06-2020