Ministeriële besluiten

Inhoud ministeriële besluiten

De volgende ministeriële besluiten zijn gelinkt met de energieprestatieregelgeving. De wijzigingen aan deze ministeriële besluiten kunt u terugvinden in de Vlaamse Codex.

Sinds eind 2018 zijn deze ministeriële besluiten verzameld in het MB van 28 december 2018. Als u de onderstaande besluiten wilt nalezen, klik dan in de linkerkolom van de Codex, naar de voorgaande historische versie.

Datum

Titel

Bijlagen

MB van 28/12/2018

Ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs 30 bijlagen

MB van 9/09/2016

Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving

3 bijlagen

MB van 17/11/2014

Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in [artikel 8.6.1 en 8.6.3] van het Energiebesluit van 19 november 2010

1 bijlage

MB van 29/03/2013

Ministerieel besluit houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen

-

MB van 15/09/2009

Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving

2 bijlagen

MB van 11/01/2008

Ministerieel besluit houdende het vaststellen van nadere regels met betrekking tot het invoeren van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen

2 bijlagen

MB van 2/04/2007

Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw

18 bijlagen

MB van 20/10/2006

Ministerieel besluit betreffende het vaststellen van minimale voorwaarden bij de opname van gegevens in de energieprestatiedatabank

-

MB van 13/01/2006

Ministerieel besluit betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring

1 bijlage

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
22-10-2019