Overzicht van de bijlagen van het MB van 2 april 2007

Nummer

Titel

Bijlage I

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte

Bijlage II

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – opdeling bouwproject

Bijlage II bis

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – transmissieformulier

Bijlage II ter

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – EPW-formulier

Bijlage III

Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – energieprestatiecertificaat bouw

Bijlage IV

Transmissiereferentiedocument

Bijlage V

Gevalideerde numerieke berekeningen

Bijlage VI

Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

Bijlage VII

Meten van mechanische ventilatiedebieten – vereisten aan het meetrapport

Bijlage VIII

Bepaling van de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor ventilatie (vraaggestuurde systemen) in kantoor- en schoolgebouwen

Bijlage IX

Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar

Bijlage X

Bijkomende specificaties voor de technische installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties

Bijlage XI

Aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat

Bijlage XII

Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in residentiële gebouwen (EPW) freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,cool,seci en freduc,vent,overh,seci

Bijlage XIII

Verklaring op eer van de verslaggever

Bijlage XIV

Definities, principes en te volgen regels met betrekking tot de gebouwindeling van niet-residentiële gebouwen

Bijlage XV

Bepaling van de maandelijkse warmteovergangscoëfficiënt door nachtventilatie voor de bepaling van de koelbehoefte HV,night,cool,sec i,m

Bijlage XVI

Bepaling van de ontwerpretourtemperatuur en de vereisten aan de bewijslast ter staving van het gekozen temperatuurregime voor hydraulische verwarmingssystemen

Bijlage XVII

Bijkomende specificaties voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving

Bijlage XVIII Bepaling van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving

Bijlage IV

Bijlage IV bevat de specificaties voor de berekening van de transmissieverliezen. Deze bijlage wordt ook het transmissie referentiedocument (TRD) genoemd.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 4 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 4 van het MB van 28 december 2018
voor 1 januari 2019

vanaf 1 januari 2015

Bijlage IV

voor 1 januari 2019

vanaf 27 mei 2014 tot en met 31 december 2014

Bijlage IV

voor 1 januari 2019

vanaf 1 januari 2011 tot en met 26 mei 2014

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage V bevat de richtlijnen omtrent het gebruik van gevalideerde numerieke berekeningen voor het inrekenen van bouwknopen.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 5 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 5 van het MB van 28 december 2018

voor 1 januari 2019

vanaf 1 januari 2011

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VI bevat de bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 6 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn  

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 6 van het MB van 28 december 2018

vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

 

Bijlage VI

voor 1 maart 2017

vanaf 1 januari 2015

Bijlage VI

alle

vanaf 27 december 2012 tot en met 31 december 2014

Bijlage VI

alle

vanaf 1 januari 2011 tot en met 26 december 2012

Bijlage VI

Bijlage VII

Bijlage VII legt de vereisten vast aan het meetrapport bij het meten van mechanische ventilatiedebieten.

Deze bijlage is enkel van toepassing op dossiers van nieuwe EPW-eenheden en de ingrijpende energetische renovatie van EPW-eenheden, waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 27 december 2012 en waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt voor 1 januari 2016.

Het MB van 28 oktober 2015 voert de STS ventilatie in. Hierdoor wordt bijlage VII bij het MB van 2 april 2007 opgeheven (want maakt integraal deel uit van het kwaliteitskader ventilatie).

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

voor 1 januari 2016

vanaf 27 december 2012

Bijlage VII

Bijlage VIII

In deze bijlage worden de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in kantoor- en schoolgebouwen en EPN-eenheden vastgelegd.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 7 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 7 van het MB van 28 december 2018
vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018 vanaf 20 februari 2018 Bijlage VIII

voor 20 februari 2018

Bijlage VIII

voor 1 maart 2017

vanaf 25 november 2016

Bijlage VIII

alle

vanaf 27 december 2012 tot en met 24 november 2016

Bijlage VIII

Bijlage IX

Deze bijlage legt de specificaties vast voor het inrekenen van een aarde-lucht warmtewisselaar bij voorkoeling van de ventilatielucht.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 8 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 8 van het MB van 28 december 2018

vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

vanaf 20 februari 2018

Bijlage IX

voor 20 februari 2018 Bijlage IX

vanaf 1 januari 2014 tot en met 28 februari 2017

 

Bijlage IX

Bijlage X

Deze bijlage legt de principes vast voor het rapporteren van de installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 9 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 9 van het MB van 28 december 2018
vanaf 10 augustus 2018 tot en met 31 december 2018   Bijlage X

vanaf 1 maart 2017 tot en met 9 augustus 2018

 

Bijlage X

voor 1 maart 2017

vanaf 27 mei 2014

Bijlage X

Bijlage XI

Deze bijlage legt de aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat vast. Deze zijn aanvullend op bijlage G van de EPW-methode.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 10 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 10 van het MB van 28 december 2018
vanaf 20 februari 2018 tot en met 31 december 2018   Bijlage XI

vanaf 1 januari 2016 tot en met 19 februari 2018

 

Bijlage XI

voor 1 januari 2016

vanaf 1 juni 2014

Bijlage XI

Bijlage XII

Deze bijlage legt de bepalingswijze van de reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in residentiële gebouwen vast.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 11 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 11 van het MB van 28 december 2018

vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

 

Bijlage XII

tot en met 28 februari 2017

vanaf 25 november 2016

Bijlage XII

vanaf 1 januari 2015 tot en met 24 november 2016

Bijlage XII

Bijlage XIV

Deze bijlage legt de principes van de gebouwindeling van EPN-eenheden vast.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 12 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 12 van het MB van 28 december 2018

vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018

 

Bijlage XIV

Bijlage XV

Deze bijlage legt de bepaling van de maandelijkse warmteoverdrachtscoëfficiënt door nachtventilatie vast, voor de bepaling van de koelbehoefte. Deze bijlage is enkel van toepassing op EPU-eenheden. Voor EPN-eenheden is de rekenmethode opgenomen in bijlage VI bij het Energiebesluit.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

voor 1 januari 2017

 

Bijlage XV

Bijlage XVI

Deze bijlage legt vast hoe de ontwerpretourtemperatuur moet bepaald worden en hoe dit moet gestaafd worden.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 13 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 13 van het MB van 28 december 2018

vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

 

Bijlage XVI

Bijlage XVII

Deze bijlage legt de bijkomende specificaties vast voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 14 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 14 van het MB van 28 december 2018
vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018

 

Bijlage XVII

Bijlage XVIII

Bijlage XVIII bevat de bepaling van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 15 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 15 van het MB van 28 december 2018

vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

vanaf 10 augustus 2018

Bijlage XVIII

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
13-12-2019