Overzicht van de bijlagen van het MB van 15 september 2009

Nummer

Titel

Bijlage I

Inrekening van een combilus in het kader van de energieprestatieregelgeving

Bijlage II

Specificaties voor de testcondities voor het bepalen van COPtest en de bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken

Bijlage I

Deze bijlage legt de berekeningsmethodiek voor een combilus vast.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 16 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 16 van het MB van 28 december 2018

vanaf 1 maart 2017

 

Bijlage I

vanaf 1 januari 2016 tot en met 28 februari 2017

 

Bijlage I

voor 1 januari 2016

vanaf 1 januari 2014

Bijlage I

alle

 

vanaf 27 december 2012 tot en met 31 december 2013

Bijlage I

vanaf 1 januari 2012 tot en met 26 december 2012

Bijlage I

Bijlage II

Deze bijlage legt aanvullende testcondities vast voor het bepalen van COPtest en legt eveneens de bepalingen vast voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 17 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   Bijlage 17 van het MB van 28 december 2018

alle

 

vanaf 1 maart 2017

Bijlage II

vanaf 25 november 2016 tot en met 28 februari 2017

Bijlage II

vanaf 27 december 2012 tot en met 24 november 2016

Bijlage II

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
05-08-2019