Overzicht van de bijlagen van het MB van 9 september 2016

Nummer

Titel

Bijlage I

Berekeningsmethode van de stavingsnota (externe warmtelevering)

Bijlage II

Betreft bijlage XIV bij het MB van 2 april 2007

Bijlage III

Betreft bijlage XI bij het MB van 2 april 2007

Bijlage I

De bijlage legt de berekeningsmethodiek voor externe warmtelevering vast. De berekeningsmethode wordt gebruikt bij een afwijkingsaanvraag.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt deze bijlage vervangen door bijlage 18 van het MB van 28 december 2018.

Geldigheidstermijn

 

Aanvragen

Waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend

 

vanaf 1 januari 2019   bijlage 18 van het MB van 28 december 2018
vanaf 10 augustus 2018   Bijlage I 
vanaf 20 februari 2018   Bijlage I
vanaf 1 januari 2017 tot en met 19 februari 2018 vanaf 20 februari 2018 Bijlage I
vanaf 1 maart 2017 tot en met 19 februari 2018 Bijlage I
vanaf 25 november 2016 tot en met 28 februari 2017 Bijlage I
voor 1 januari 2017 vanaf 20 februari 2018 Bijlage I
vanaf 1 maart 2017 tot en met 19 februari 2018

Bijlage I

vanaf 25 november 2016 tot en met 28 februari 2017

Bijlage I

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
09-07-2019