Rekenmethode: S-peil

Principe

Het S-peil is de verhouding van de ’S-peil gerelateerde energiebehoefte voor verwarming en koeling’ tot de equivalente boloppervlakte van de EPW-eenheid.

Formule voor het berekenen van het S-peil 

Het S-peil wordt dus bepaald door twee factoren:

  • S-peil gerelateerde energiebehoefte voor verwarming
  • S-peil gerelateerde energiebehoefte voor koeling

Vervolgens wordt deze energiebehoefte genormaliseerd door het resultaat te delen door de equivalente boloppervlakte van de EPW-eenheid.

Let op! Het S-peil geldt enkel voor wooneenheden. Meer informatie over aandachtspunten voor het behalen van een laag S-peil, vindt u bij S-peileis.

Term “S-peil gerelateerd”

Het S-peil geeft een indicatie van de isolatiekwaliteit van de schil van de EPW-eenheid. Bij de berekening van het S-peil wordt daarom enkel gekeken naar de energiebehoeften die betrekking hebben op de schilkwaliteit. Bijvoorbeeld:

  • Interne warmtewinsten worden niet beïnvloed door de samenstelling van de schil. Deze zijn niet S-peil gerelateerd en worden niet meegerekend.
  • Zonnewinsten en hun benutting worden wél beïnvloed door de samenstelling van de schil. Deze zijn wel S-peil gerelateerd en worden meegerekend in het S-peil.

Welke warmtewinsten en –verliezen juist worden meegenomen in de bepaling van de S-peil gerelateerde energiebehoeften voor verwarming en koeling wordt uitgelegd op de onderliggende pagina’s.

De eenheid van het S-peil

De netto energiebehoefte voor verwarming en koeling uit de teller, wordt bepaald in kWh. De equivalente boloppervlakte van de EPW-eenheid wordt uitgedrukt in m². De eenheid van S-peil is bijgevolg ‘kWh/m² equivalent boloppervlak’. Deze eenheid is abstract en kan de indruk wekken dat het gaat om een werkelijk verbruik per eenheid van verliesoppervlak. Om verwarring en misinterpretatie hierover te voorkomen, behandelen we het S-peil daarom als een dimensieloos getal.

Equivalente boloppervlakte van de EPW-eenheid

De equivalente boloppervlakte is de oppervlakte van een bol met hetzelfde volume als de EPW-eenheid. Deze wordt bepaald op basis van het beschermd volume van de EPW-eenheid VEPW.

formule voor equivalente  boloppervlakte van de EPW-eenheidVoor de bepaling van het S-peil wordt de energiebehoefte dus niet genormaliseerd met de werkelijke verliesoppervlakte van de EPW-eenheid, maar met de oppervlakte van een bol met hetzelfde volume als de EPW-eenheid.

Uit de studie ‘EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw’ (juli 2015) bleek dat kleinere woningen niet worden benadeeld als we deze normalisatie toepassen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/2018

Published on: 
21-12-2018