S-peil

Wat is het S-peil?

Tekening van woning met pijlen die warmteverliezen en warmtewinsten tonen


Het ’S-Peil’ of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw.

Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.

De EPB-verslaggever berekent het S-peil met behulp van de EPB-software. Hoe het S-peil berekend wordt, vindt u onder Rekenmethode.

Voor welke gebouwen en welke werken?

Het S-peil geldt voor nieuwe wooneenheden met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2018. Welke eis wanneer geldt, vindt u in de eisentabellen per aanvraagjaar.

Geldig voor alle aanvragen vanaf 2018

Regelgeving
Studie

Aan de invoer van het S-peil ging de studie  'EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw (2015)' vooraf.