Materialen

Principe

Een samenstellende laag van een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak kan opgebouwd zijn uit één of meerdere materialen. Deze materialen zijn:

  • transparant of niet-transparant. In het laatste geval spreekt men van 'opaak'.
  • homogeen of niet homogeen. Niet-homogene materialen zijn meestal grote elementen met holle delen.

Voorbeelden

  • een isolatielaag in PUR (polyurethaan) is opgebouwd uit een opaak homogeen materiaal
  • glas of een polycarbonaatplaat is in principe een transparant homogeen materiaal
  • zowel ongewapend als gewapend beton zijn homogene opake materialen
  • een gipskartonplaat of een betonwelfsel is een opaak niet homogeen materiaal

Let op: verwar niet-homogene materialen niet met niet-homogene lagen!

  • baksteenmetselwerk is samengesteld uit twee materialen: bakstenen en mortelvoegen. Deze twee materialen vormen samen een niet-homogene laag: het buitenparement of het binnenparement.
  • een dakconstructie opgebouwd uit houten spanten met daartussen isolatie is een niet-homogene laag.

EPB-productgegevensdatabank

In de EPB-productgegevensdatabank vindt u erkende productgegevens, onder meer van materialen. De gegevens van materialen die u terugvindt in de productgegevensdatabank, hoeft u niet verder op te vragen bij de fabrikanten of leveranciers.

Van een aantal materialen vindt u in de productgegevensdatabank, naast de gedeclareerde lambdawaarden, ook lambdawaarden terug die u mag gebruiken in de EPB-berekening maar die niet bepaald zijn volgens de voorwaarden van het transmissiereferentiedocument.

Milieu-impact van materialen

De EPB-regelgeving houdt geen rekening met de milieu-impact van materialen. Daarvoor kunt u TOTEM gebruiken. TOTEM is een sensibiliserende tool van de Vlaamse overheid die de milieu-impact van gebouwen visualiseert. 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
26-09-2019