Soorten scheidingsconstructies

De energieprestatieregelgeving legt eisen op aan volgende scheidingsconstructies:

  • scheidingsconstructies die deel uitmaken van het verliesoppervlak, namelijk die scheidingsconstructies die zorgen voor warmteverliezen van het beschermde volume
  • scheidingsconstructies die geen deel uitmaken van het verliesoppervlakte, zoals gemene muren of muren tussen residentiële en niet-residentiële bestemmingen

U-max eis

Voor elke soort scheidingsconstructie moet een U-waarde berekend worden.

Uitzondering: ten hoogste 2% van de totale oppervlakte van de nieuwgebouwde en vernieuwde constructies van de verliesoppervlakte van de beschouwde EPB-eenheid hoeft niet te voldoen aan de maximale U-waarden.

Bouwknopen

Wanneer twee scheidingsconstructies samenkomen ontstaat er een bouwknoop. Afhankelijk van het type bouwknoop wordt deze al dan niet in rekening gebracht.

Door deze bouwknoop treedt extra warmteverlies op ten opzichte van het warmteverlies doorheen beide scheidingsconstructies afhankelijk van de mate waarop de aansluiting tussen isolatielagen van de twee scheidingsconstructies goed is uitgevoerd.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
20-05-2020