Stappenplan 'indeling van complexe projecten'

Bij ingewikkelde renovatieprojecten is het vaak een uitdaging om de correcte aard van de werken (nieuwbouw, IER of renovatie) te bepalen.

U kunt onderstaand stappenplan gebruiken als leidraad om tot een correcte gebouwindeling te komen.

Stap 1

  • Controleer of de nieuwbouweisen op het gebouw van toepassing zijn: nieuwbouw, ontmanteling, volledige herbouw, gedeeltelijke herbouw met >75% nieuwe scheidingsconstructies.
  • Toets dit af op gebouwniveau, niet op EPB-eenheidniveau.
  • Zo ja: het volledige gebouw is onderworpen aan de nieuwbouweisen.

Stap 2

  • Controleer of de nieuwbouweisen op een gebouwdeel van toepassing zijn: uitbreiding groter dan 800 m³ of met wooneenheid, gedeeltelijke herbouw groter dan 800 m³ of met wooneenheid.
  • Zo ja: dit gebouwdeel is onderworpen aan de nieuwbouweisen.

Stap 3

  • Op de overige gebouwdelen: controleer of er sprake is van een functiewijziging groter dan 800 m³.
  • Zo ja: dit gebouwdeel is onderworpen aan de IER-eisen.

Stap 4

  • De overige gebouwdelen vallen onder de renovatie- of IER-eisen. U gaat per EPB-eenheid na of het een renovatie of IER betreft.
  • Op de IER-detailpagina staan enkele gevallen beschreven wat u moet doen als een EPB-eenheid gedeeltelijk onderworpen is aan nieuwbouw- en IER-eisen.

Geldig voor alle aanvragen