Startverklaring

Wat is de startverklaring?

De startverklaring is het document waarin de aangifteplichtige aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap meldt:

  • wanneer de vergunde werkzaamheden worden opgestart
  • wie als verslaggever is aangesteld. 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021