Startverklaring: inhoud (periode 1)

De startverklaring bestaat uit twee delen:

 • Het startverklaringsformulier
 • De voorafberekening (resultaten op het vlak van E-peil, ventilatie en overige EPB-eisen in een softwarebestand)

Het startverklaringsformulier bevat:

 • de gegevens van de aangifteplichtige, de aangestelde verslaggever en de architect
 • de startdatum van de werkzaamheden
 • gegevens van het bouwproject 
  • de ligging 
  • de datum van de start van de werken
  • de aard van de werken en de bestemming van het gebouw
  • het beschermd volume en de indeling 
 • de resultaten op het vlak van E-peil, ventilatie en overige EPB-eisen uit de voorafberekening (uit het softwarebestand)
Andere pagina's over Startverklaring

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/15