Systeem D: installatie-eisen (periode 1)

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Wanneer de installatie-eisen van toepassing zijn, is het verplicht om bij de plaatsing van een nieuw, of de vervanging van een bestaand centraal ventilatiesysteem type D ook een warmteterugwinapparaat te plaatsen. Voor serieproducten bedraagt het warmteterugwinrendement minstens 75%. Voor op maat gemaakte toestellen geldt geen minimum rendementseis.

Thermisch rendement

Dit thermisch rendement wordt berekend met volgende formule:

Deze figuur toont de formule om het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat te berekenen bij de installatie-eisen

Het thermisch rendement is afhankelijk van het testrendement van de warmterugwinning en van een aantal correctiefactoren.

Testrendement

Het testrendement berekent u volgens dezelfde regels als voor nieuwbouw.

Let op! De bijkomende specificaties voor op maat gemaakte toestellen gelden niet voor renovaties.

Correctiefactoren

Er worden ook vijf correctiefactoren gedefinieerd, die rekening houden met de uitvoering van het systeem, nl. met:

  • de luchtdichtheid van het toestel, enkel bij niet-residentiële toepassingen

  • de luchtdichtheid van de kanalen, op dezelfde manier bepaald zoals de luchtdichtheid bij woningen

  • de isolatie van de kanalen

  • de aerolische inregeling met een rapport volgens de regelgeving

  • de snelheidsregeling van de ventilatoren

De waarde van deze factoren wordt bepaald volgens de regelgeving en is afhankelijk van de uitvoering van het systeem en moet u, als verslaggever, kunnen bewijzen met de juiste stavingsstukken.

Voorbeeld

Als voorbeeld bekijken we een toestel uit de EPBD-databankInstallatie-eisen ventilatie: tabelHet rendement hangt af van het nodige debiet in het project en lezen we af uit de tabel.

Debiet Rendement
debiet < 189 m³/h 81%
190 m³/h < debiet < 289 m³/h 78%
290 m³/h < debiet < 369 m³/h 75%

Indien we de formule bekijken en we nemen aan dat er geen inregelrapport aanwezig is – geen snelheidsregeling van de ventilatoren – enkel transport van lucht en er is geen luchtdichtheidsmeting van de kanalen, dan voldoet dit toestel nipt aan de voorwaarden van minimaal rendement van 75%.

Deze figuur toont de eis waaraan het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat moet voldoen bij de installatie-eisen in formule vorm Deze figuur toont de ingevulde formule om het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat te berekenen voor het voorbeeld

Let op! Een toestel met een minder goed rendement kan, maar dit minder goed rendement moet gecompenseerd worden door bv inregelrapport of dichtheidsmetingen van de kanalen.

Andere pagina's over Installatie-eisen: ventilatie
Published on: 
05-08-2019