Uitzonderingen op de EPB-plicht (huidig)

Voor de onderstaande gevallen bestaat er een vrijstelling van de EPB-plicht. Voor deze projecten dient u geen startverklaring of EPB-aangifte in.

Indien u als EPB-verslaggever merkt dat een project ten onrechte als EPB-plichtig werd geregistreerd in de energieprestatiedatabank, kunt u contact opnemen met het VEKA.

Medewerking van een architect niet vereist

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een beschermd volume kleiner dan 3000 m³ waarbij de tussenkomst van een architect niet vereist is (aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling).

Let op: indien een aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling werd ingediend en achteraf blijkt dat een aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling voldoende was geweest, geldt deze vrijstelling niet en is er wel een EPB-plicht.

Tijdelijke vergunning

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een tijdelijke vergunning met een maximale duur van twee jaar.

Indien er voor eenzelfde project meerdere opeenvolgende tijdelijke vergunningen worden toegekend waarbij de totale duur van al deze vergunningen meer dan twee jaar bedraagt, geldt er wel een EPB-plicht. De EPB-eisen overeenkomstig met het bouwaanvraagjaar van de eerste vergunning, zijn van toepassing.

Kleine, alleenstaande gebouwen

Er is geen EPB-plicht voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m².

Let op: deze vrijstelling geldt enkel voor alleenstaande gebouwen (bijvoorbeeld: alleenstaand tuinhuis) en niet voor aanbouwen bijvoorbeeld: aanbouw van garage tegen de woning)

Kleine, afgezonderde EPN-eenheden

Er is geen EPB-plicht voor EPN-eenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn

  • in een industrieel gebouw waarin geen energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken of
  • in een landbouwgebouw.

Voorbeelden:

  • klein kantoor
  • kleine omkleedruimte

Landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte

Er is geen EPB-plicht voor landbouwgebouwen met een lage energiebehoefte.

Gebouwen zonder EPB-eisen

Indien er voor een gebouw geen EPB-eisen van toepassing zijn op de uitgevoerde werken, is er een vrijstelling van de EPB-plicht. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Voorbeelden:

  • een woning wordt intern verbouwd en de medewerking van een architect is vereist aangezien een dragende wand tussen twee kamers wordt uitgebroken. De bestaande buitenschil en installaties blijven behouden.
  • Een garage wordt aangebouwd aan een bestaande woning. De garage is onverwarmd en wordt enkele gebruikt als autostalplaats. De buitenschil en installaties van de bestaande woning blijven behouden.
  • Bij de renovatie van een gebouw dat is vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed, worden enkel de ramen in de voorgevel, die zichtbaar is vanop de openbare weg, vervangen.