Er is geen VPV, of het is er pas ná het indienen van de EPB-aangifte

Situatie

Er is, voorafgaand aan het indienen van de EPB-aangifte, geen ventilatieprestatieverslag (VPV) opgemaakt door een erkende ventilatieverslaggever
De meting is dus niet door een kwaliteitsbeheerder gevalideerd en de kwaliteit van de meting is bijgevolg niet gegarandeerd. 

Gevolgen 

De regelgeving bepaalt dat in die gevallen:
•    alle ventilatiedebieten (toevoer-, afvoer- en doorstroomdebieten) van de ruimten als onbestaand worden beschouwd.  In de EPB-aangifte rapporteert u telkens 0,000 m³/h (~bijlage IX). 
•    voor de m-factor de waarde bij ontstentenis van 1,5 geldt (~bijlage V).
•    bij een systeem D u de warmteterugwinning moet inrekenen via de (on)balans tussen de som van de geëiste toevoer- en afvoerdebieten (~bijlage V).

Na het aanduiden in de EPB-software 3G dat er geen VPV werd opgemaakt, rekent de software automatisch met alle debieten op nul, de waarde bij ontstentenis voor de m-factor, en de geëiste debieten voor de (on)balans bij een ventilatiesysteem D.

U kunt dat nalezen op volgende webpagina: EPB-aangifte indienen zonder ventilatieprestatieverslag.

Geldig voor:

  • aanvragen vanaf 01/01/16 én
  • aangiftes vanaf 01/07/17